Bouw volgens bestemmingsplan sauveert onrechtmatige hinder niet


E plaatst achter zijn huis een uitbouw, na verkregen gemeentelijke bouwvergunning waartegen zijn buurman B geen bezwaar heeft gemaakt. De Rechtbank oordeelt dat E door deze uitbouw zodanige hinder aan B toebrengt door onthouding van licht en uitzicht, dat deze ingevolge artikel 6:162 BW onrechtmatig is. De Rechtbank beveelt E de uitbouw gedeeltelijk af te breken en, voor zover nodig, de verwijderde gemeenschappelijke muur terug te plaatsen. Het Hof bekrachtigt deze uitspraak.

Volgens de Hoge Raad gaat het in dit geval om de vraag in…

Verder lezen