Bouwrecht. Privaatrechtelijke aspecten (2002.20.2130)


In het ruimtelijk bestuursrecht en met name in de bouwvergunning- en vrijstellingsfeer kunnen privaatrechtelijke aspecten in het geding zijn.

Volgens de hoofdregel mag een bouwvergunning niet worden geweigerd op privaatrechtelijke gronden. Is voor een bouwvergunning een vrijstelling nodig dan spelen privaatrechtelijke aspecten een belangrijke rol in de belangenafweging, met name op het terrein van eigendom, erfdienstbaarheden en burenrecht. In de AmvB ‘Bouwvergunningsvrije en Licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken’ is bij de keuze en omvang van vergunningvrijheid ook aandacht besteed aan privaatrechtelijke aspecten. De belangrijkste aandachtspunten uit de…

Verder lezen