Box 1 versus box 3


Op 5 januari 2012 heeft Rechtbank Arnhem zich gebogen over de volgende casus. Belanghebbende, agrariër, heeft met subsidie en met medewerkerkling van de gemeente op een perceel grond een appartementscomplex gebouwd dat hij vervolgens heeft verhuurd aan een agrarisch uitzendbureau. Het uitzendbureau verhuurde de appartementen weer aan buitenlandse werknemers.

In geschil was of de opbrengsten uit verhuur van de appartementen belast was als winst uit onderneming / resultaat uit werkzaamheden dan wel dat er sprake was van normaal vermogensbeheer passende bij een box 3 belegging.

Bij de afweging van de feiten heeft de rechtbank sterk meegewogen dat belanghebbende steeds voor ogen heeft gehad het pand te verhuren. Alle werkzaamheden, zoals het sluiten van een contract met architect, het aangaan van investerings- en financieringsverplichtingen zijn verricht om het pand als beleggingspand in gebruik te kunnen nemen. Ook is niet aannemelijk geworden dat door de verbouwing het pand meer waard is geworden dan het bedrag dat daarin is geïnvesteerd. Er is daarom onvoldoende reden om aan te nemen dat sprake is van meer dan normaal vermogensbeheer en evenmin is een splitsing terecht van het resultaat in een belast deel dat ziet op de periode tot voltooiing van de bouw en een onbelast (box 3) deel dat ziet op de periode daarna.

Rechtbank Arnhem 5 januari 2012, registratienummer AWB 10/4388

Verder lezen
Terug naar overzicht