Boxarbitrage bij bedrijfsopvolging (2003.31.3492)


Bij verkoop van een onderneming wordt het bedrijfsvermogen in principe overgeheveld van box 1 naar box 3 (beleggingsvermogen). De overnemende ondernemer staat dan voor een dilemma. Box 3 is voordelig bij een positief rendement, maar nadelig als de vordering op de koper moet worden afgeboekt (want een verlies is niet verrekenbaar in box 3).

Toedeling in box 3 van een vordering van de verkoper op de koper bij bedrijfsovername belet een aftrekbare afwaardering als de vordering niet of slechts gedeeltelijk wordt afgelost. De verkoper loopt zo het risico…

Verder lezen