Brede aanpak nodig van medicijnresten in milieu


Iedereen kan maatregelen nemen om geneesmiddelen in het milieu terug te dringen. Fabrikanten kunnen milieu informatie over hun producten publiek beschikbaar maken. Artsen kunnen minder of anders voorschrijven. De patiënt kan restanten van geneesmiddelen terugbrengen naar de apotheek.

Bij productie en na het gebruik van geneesmiddelen, komen resten in het milieu terecht. Het RIVM heeft de geneesmiddelenketen in kaart gebracht en vastgesteld waar maatregelen mogelijk zijn. Deze inventarisatie is gepresenteerd tijdens het eindsymposium van ‘NoPills in the environment’, een internationaal samenwerkingsverband van onderzoeksinstituten en waterschappen…

Verder lezen
Terug naar overzicht