Brief minister VWS aan Tweede Kamer over stand van zaken ten aanzien van CZ-vonnis


Minister Schippers van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft de Tweede Kamer bij brief van 18 september jl. geïnformeerd over de stand van zaken ten aanzien van het vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van 19 juni jl., waarin de rechter oordeelde dat CZ moet worden aangemerkt als publiekrechtelijke instelling in de zin van de Aanbestedingswet 2012 en daarmee als aanbestedende dienst. Schippers bericht dat CZ tegen het vonnis spoedappel heeft ingesteld bij het gerechtshof ’s-Hertogenbosch, hetgeen door het gerechtshof niet is gehonoreerd. De zaak zal volgens de minister als regulier hoger beroep worden behandeld. De minister laat weten dat er op het moment van het schrijven van de brief nog geen zittingsdatum is vastgesteld, en dat de verwachting is dat deze binnen enkele maanden bekend zal worden.

Kamerstukken II 2014-2015, 32805, nr. 31

Verder lezen
Terug naar overzicht