BSE-verordening gewijzigd


De bijlagen II, III, V, VII, VIII en IX van BSE-verordening 999/2001 zijn gewijzigd. Zo is in bijlage II atypische BSE uitgesloten van de definitie van BSE. Ook zijn verwijzingen naar handelingen in andere verordeningen die reeds zijn ingetrokken verwijderd. Diverse specifieke voorschriften met betrekking tot de aanmerking, markering en verwijdering van gespecificeerd risicomateriaal zijn aangepast. Finland en Zweden worden opgenomen in de lijst van lidstaten met een verwaarloosbaar risico op klassieke scrapie. Ook zijn de voorwaarden voor ‘zeldzame rassen’ (schapen en geiten) aangepast.

 

Publicatieblad EU L 225 van 19 augustus 2016, p. 76
Verordening (EU) 2016/1396 van de Commissie van 18 augustus 2016 tot wijziging van bepaalde bijlagen bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën

Verder lezen
Terug naar overzicht