Btw en het beheer van vastgoedfondsen


Op 2 september 2011 heeft het Hof Den Bosch(hierna: het hof) een interessante uitspraak gedaan over de reikwijdte van de btw-vrijstelling voor collectief vermogensbeheer bij een besloten vastgoedfonds1. In de praktijk bestaat regelmatig discussie over de vraag of deze vrijstelling ook geldt voor het beheer van vastgoedfondsen, en, zo ja, hoever deze vrijstelling zich uitstrekt.mr. B.L. Adams MRE

In sommige gevallen zal een vrijstelling gewenst zijn: indien het fonds van btw vrijgestelde activiteiten verricht, vrijgestelde verhuur, dan kan btw niet in aftrek worden gebracht. Btw-heffing over het beheer leidt dan tot hogere kosten voor het fonds. Indien het fonds echter belaste activiteiten verricht, dan is het gunstig indien het beheer belast is. De beheerder kan dan btw op zijn kosten in aftrek nemen en een lagere fee vragen. De btw op deze fee kan het fonds in aftrek nemen.

De uitspraak van het hof geeft aanleiding om stil te staan bij de btw-gevolgen van het beheer van vastgoedfondsen. Opgemerkt dient te worden dat de staatssecretaris in cassatie is gegaan tegen de uitspraak van het hof.

1 De uitspraak van het hof

De casus handelt over het management van een aantal vastgoedvennootschappen. De vastgoedvennootschappen zijn opgericht door pensioenfondsen. Na oprichting zijn ook (certificaten) van aandelen uitgegeven aan derden. Het in de vastgoedvennootschappen ingebrachte vermogen is belegd in onroerende zaken. Via dividend wordt rendement uitbetaald. De activiteiten van de vastgoedvennootschappen bestonden uit het uitgeven van certificaten van aandelen, het aan- en verkopen van onroerende zaken en het exploiteren van onroerende zaken. De vastgoedvennootschappen hadden geen…

Verder lezen
Terug naar overzicht