Btw en vastgoed: ‘verzamelde werken’


Naast de Btw-Richtlijn1 en de Wet OB 1968 is veel regelgeving met betrekking tot btw en vastgoed door de staatssecretaris van Financiën door middel van besluiten geregeld. Onlangs zijn de bestaande besluiten nogmaals tegen het licht gehouden en is een ‘verzamelbesluit’ gepubliceerd2. Hoewel de term ‘verzamelbesluit’ doet vermoeden dat het hier gaat om allerlei reeds uitgebrachte goedkeuringen en standpunten, bevat het besluit ook een groot aantal (nieuwe) goedkeuringen en nieuwe of vernieuwde standpunten. In dit artikel gaan wij kort in op dit besluit. Omdat het besluit erg omvangrijk is, behandelen wij alleen de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van eerder gepubliceerde regelgeving.

E.H. van den Elsendrs. R.D. Hofman

1 Begrip

1.1 Gebouwen

In het besluit is het begrip ‘gebouw’ gedefinieerd. Het begrip heeft niet alleen betrekking op woningen en bedrijfspanden, maar ook op constructies zoals bruggen, viaducten, wegen, atletiekbanen en kunstgrasvelden. Ook als ze zich (gedeeltelijk) onder de grond of het water bevinden, zoals tunnels, sluizen, parkeergarages, leidingen voor gas, elektra, water en kabelnetwerken, vormen ze een ‘gebouw’. Een bouwwerk dat nog niet is voltooid of gedeeltelijk is gesloopt is voor de btw ook (nog) een gebouw.

Nieuw hierbij is dat het besluit zich voor het eerst duidelijk uitspreekt over kabelnetwerken en leidingen5. Volgens de staatssecretaris is een kabelnetwerk en een leiding een gebouw. Dit betekent bijvoorbeeld dat ter zake van het gebruik van een kabelnetwerk een verhuursituatie is ontstaan. Net als bij de verhuur van een pand, dient dan bij verhuur aan…

Verder lezen
Terug naar overzicht