BTW: met verhuur van onroerend goed samenhangende prestaties (2002.05.3029)


Verhuur van onroerend goed is vrijgesteld van BTW, tenzij partijen opteren voor BTW-belaste verhuur. Er is sprake van verhuur van onroerend goed, indien de verhuurder aan de huurder tegen betaling het exclusief gebruiksrecht van een bepaald onroerend goed verschaft voor een overeengekomen periode. In de Lubbock Fine zaak (Hof van Justitie EG 15 december 1993, nr C-63/92) oordeelde het Europese Hof van Justitie dat een huurder die een afkoopsom ontvangt van de verhuurder voor het afstand doen van zijn rechten uit de…

Verder lezen