BTW-structuur gelukt


X is een stichting die blijkens haar statuten ten doel heeft: 'het helpen tot stand brengen van een zo goed mogelijk leefklimaat voor jeugd en jongeren in Z.’

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het beheren van gebouwen.

X heeft in 1988 een nieuw gebouw gesticht, bestemd voor de verhuur aan de bij haar aangesloten verenigingen. De financiering van dit gebouw is voor een belangrijk deel gedekt door subsidies.

Het gebouw is na de voltooiing verhuurd aan de aangesloten verenigingen. Deze verhuur is de…

Verder lezen