Btw-tarief op glazenwassen


Samenvatting

De staatssecretaris beantwoordt Kamervragen die zijn ingesteld over het (niet) toepassen van het 6%-tarief bij glazenwassen. Met ingang van 1 januari 2010 is het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden binnen woningen belast met 6%. Schoonmaakwerkzaamheden aan de buitenkant van woningen, zoals gevelreinigen en glazenwassen, zijn belast met 19%. Het 6%-tarief is volgens de staatssecretaris bewust beperkt tot de schoonmaakwerkzaamheden in huis. Deze gehele 'schoonmaakdienst' betreft een veelheid aan werkzaamheden, waarvan glazenwassen aan de binnenzijde van de woning een relatief ondergeschikte handeling uit maakt. Een uitbreiding van de post met 'glazenwassen aan de buitenzijde van de woning' zou de vraag kunnen oproepen waarom het 6%-tarief ook niet wordt toegepast op andere verrichte (schoonmaak)diensten in en om de woning. Een uitbreiding tot al het schoonmaakwerk, ook buitenshuis, zou zeer forse budgettaire consequenties hebben. Een aanpassing c.q. uitbreiding van de desbetreffende tabelpost is dus dan ook niet aan de orde.

Commentaar

Het grote gevaar van royaal introduceren van posten die onder het lage btw-tarief vallen is de afbakening ervan. Een recent voorbeeld daarvan is het lage btw-tarief op isolatiewerkzaamheden (post b.19). Maar wat is 'het aanbrengen van op energiebesparing gericht isolatiemateriaal'? Er moest een besluit van de staatssecretaris aan te pas komen om daar duidelijkheid over te geven. Daarbij is het de vraag of situaties die volgens het besluit hier niet onder vallen hier echt niet onder vallen. Zo ook bij de schoonmaakdiensten.

Er is nog een tweede gevaar: concurrentieverstoring. De schoonmaakster die haar werkzaamheden nu onder het 6%-tarief mag…

Verder lezen
Terug naar overzicht