BTW-vrijstelling afhankelijk van rechtsvorm (2002.32.3175)


Sommige prestaties zijn vrijgesteld van omzetbelasting mits er geen winst wordt beoogd. Voorbeelden hiervan zijn de sportvrijstelling (art. 11.1.e Wet OB) en de sociaal-culturele vrijstelling (art. 11.1.f Wet OB). Of de ondernemer winst beoogt, kan afhangen van de rechtsvorm waarin de onderneming wordt gedreven. Onlangs oordeelde de Hoge Raad namelijk dat natuurlijke personen geen rekening mogen houden met een fictieve genormeerde arbeidsbeloning voor die persoon. Dat rechtspersonen daarentegen wel rekening mogen houden met een arbeidsbeloning…

Verder lezen