(Buiten)contractuele aansprakelijkheid voor onjuiste mededelingenin het Engelse, Duitse en Nederlands recht (1998.10.2575)


Uitgangspunt van het artikel is de vraag of de informatieverstrekker als professional (notaris, bank, accountant, taxateur) aansprakelijk is voor de schade van derden, indien de informatie over financiële slagkracht van een onderneming achteraf onjuist blijkt te zijn. De vraag van aansprakelijkheid voor onjuiste verklaringen wordt benaderd vanuit het Engelse en Duitse recht. Rechtspraak in deze komt uitgebreid aan de orde.

In het Engelse recht wordt in geval van buitencontractuele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van een onjuiste verklaring groot gewicht toegekend aan de hoedanigheid van de…

Verder lezen