Buitenlandse belastingplicht en waarde juridische eigendom (2000.12.3098)


Een buitenlandse belastingplichtige die de juridische eigendom heeft van een onroerende zaak in Nederland waarvan hij de economische eigendom heeft overgedragen, wordt voor de vermogensbelasting aangeslagen over 100% van de waarde van het pand. De leveringsverplichting telt niet mee als aftrekbare schuld. Dit heeft de Hoge Raad vastgesteld in zijn arrest van 8 december 1999, Notafax 1999, nr 297. In zijn aantekening bij dit arrest vermeldt Gubbels dat dit in de lijn ligt van voorgaande jurisprudentie. Hij merkt op dat deze problematiek onder de Wet IB 2001…

Verder lezen