Buitenlandse pensioenregeling is onzuiver omdat gekozen kan worden voor uitkering ineens


Samenvatting

Belanghebbende is werkzaam voor het X-concern. Vanaf 1 juli 2007 is belanghebbende voor het concern werkzaam in Nederland bij X bv. Op verzoek van belanghebbende is zijn Belgische pensioenregeling aangewezen als een zuivere pensioenregeling voor een periode van vijf jaar. Deze periode liep tot 1 juli 2012. Voor het jaar 2013 heeft de inspecteur de pensioenpremies en het werkgeversdeel van de pensioenpremies tot het belastbaar loon gerekend. In geschil is of de pensioenregeling van belanghebbende een zuivere pensioenregeling is. De rechtbank oordeelt van niet. In de pensioenregeling is namelijk de mogelijkheid opgenomen om op of na de pensioendatum te kiezen voor een uitbetaling van een bedrag ineens. Reeds hierom is sprake van een onzuivere pensioenregeling.

(Beroep ongegrond.)

Commentaar

Opvallend is dat de aanwijzing volledig lijkt te worden gebaseerd op het besluit van 31 januari 2008, nr. CPP2007/98M (NTFR 2008/320). De tewerkstelling in Nederland ving aan op 1 juli 2007. Het besluit van 31 januari 2008 bestond toen nog niet. Het besluit van 24 september 2002, nr. CPP2002/1640M, BNB 2002/393 gold destijds (samenvatting te vinden in NTFR 2002/1443). Is de aanwijzing gebaseerd op het eerdere besluit? In het besluit van 31 januari 2008 staat in onderdeel 4. Overgangsrecht met zoveel woorden het volgende. Als de datum van tewerkstelling of detachering begint op of na de inwerkingtreding van het besluit van 31 januari 2008 (9 februari 2008), kan rechtstreeks een beroep worden gedaan op dit besluit. Als de detachering/tewerkstelling eerder heeft plaatsgevonden blijven bestaande aanwijzingen als hoofdregel van kracht. Als DNB ontheffing heeft…

Verder lezen
Terug naar overzicht