Buitenlandse werknemer in Nederland

Voor de buitenlandse werknemer (ook de expat) die in Nederland komt werken, geldt een bijzonder wettelijk kader. Welk recht en/of welk verdrag van toepassing is op de arbeidsverhouding, hangt af van verschillende factoren, zoals het woonland van werknemer en het karakter van de werkzaamheden (tijdelijk of permanent). De Wet arbeid vreemdelingen (Wav) regelt wanneer werkgever een tewerkstellingsvergunning aan moet vragen. In de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) staan regels voor betaling van minimumloon en de naleving daarvan. De buitenlandse werknemer die in Nederland is gedetacheerd, kan onder de Detacheringsrichtlijn vallen.

Uitgelicht

Ondanks rechtskeuze is Nederlandse recht van toepassing (Werknemer/Ryanair DAC)
Werknemer wordt onterecht op staande voet ontslagen op grond van werkweigering. Ondanks een rechtskeuze voor Iers recht is Nederlands recht van toepassing. Er bestaat geen nauwere band met Ierland dan met Nederland, omdat…

W&R

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Jurisprudentie

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Tools

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Gerelateerde onderwerpen

Tewerkstellingsvergunning

Loon

Arbeidsomstandigheden

Bedrijfseconomische omstandigheden

Europees arbeidsrecht

Opzegging met instemming van werknemer

Beëindiging met wederzijds goedvinden

Ontslag wegens langdurig arbeidsongeschikt

Het fiscale loonbegrip

Nederlandse werknemer in het buitenland

Ontslag wegens overige omstandigheden

Verder lezen
Terug naar overzicht