Bureau Jeugdzorg Drenthe krijgt een onvoldoende van de Inspectie Jeugdzorg


De Inspectie Jeugdzorg heeft het handelen van Bureau Jeugdzorg Drenthe inzake de begeleiding van een gezin als onvoldoende beoordeeld. Op 3 november 2014 ontving de inspectie een melding van Bureau Jeugdzorg (BJZ) Drenthe over het overlijden van een jongere. Bij de hulpverlening aan de jongere en het gezin waren meerdere hulpverleningsinstanties betrokken, waaronder BJZ Drenthe en welzijnsorganisatie Sedna. Het onafhankelijk onderzoek dat op verzoek van de inspectie door een externe onderzoeker is uitgevoerd laat zien dat het handelen van BJZ en de  ketensamenwerking met welzijnsorgisanties en de GGD…

Verder lezen
Terug naar overzicht