Burenrecht: boom binnen twee metergrens, geen succesvol beroep op gewoonterecht (2013.28.2007)


A en B zijn buren. In de voortuin van A is op minder dan twee meter van de erfgrens een berkenboom geplaatst. B vordert veroordeling van A om de acht meter hoge berkenboom, die lucht en zicht wegneemt, te verwijderen. A beroept zich op een plaatselijke gewoonte, die een kleinere afstand dan twee meter van de erfgrens toelaat (art. 5:42 lid 2 BW). 
De rechtbank wijst de vordering van B toe. Noch de door A opgevoerde aanwezigheid van bomen binnen twee meter van…

Verder lezen
Terug naar overzicht