Burenruzie over gebruik erfdienstbaarheid; aanspraak op dwangsom bij overtreding? (2012.18.2008)


A en B zijn buren. Hun percelen zijn bereikbaar via een bospad. Voor B, die een stuk over het perceel van A moet gaan om op zijn eigen perceel te komen, is een erfdienstbaarheid op het perceel van A gevestigd. In een geschil over de wijze waarop de erfdienstbaarheid moet worden uitgeoefend, heeft de voorzieningenrechter in augustus 2009 in een uitvoerbaar bij voorraad verklaard kortgeding-vonnis A geboden om B in staat te stellen onbelemmerd gebruik te maken van het recht van overpad op straffe van een dwangsom…

Verder lezen
Terug naar overzicht