Cassatie


Verwijzing

(FBN 1994, 93)

In Notafax 228 hebben wij de uitspraak opgenomen van het Hof Den Haag inzake de overdracht van twee panden door een BV aan haar aandeelhouder, onder voorbehoud van een recht van vruchtgebruik. Met toepassing van fraus legis werd de aandeelhouder belast.

Deze heeft beroep in cassatie ingesteld bij de Hoge Raad.

Hof Den Haag; 16 juni 1994; nr 913574

Verder lezen