Cassatie ingesteld in procedure over artikel 10 SW bij een uitgestelde levering


In Notafax 2006, nr 78 publiceerden wij een uitspraak van Hof Amsterdam van 21 maart 2006 waarin werd geoordeeld dat artikel 10 SW niet van toepassing is bij een koopovereenkomst onder de bepaling dat de levering pas plaatsvindt nadat de verkoper is overleden. Het gevolg hiervan was dat geen successierecht kon worden geheven over de waardestijging van het verkochte object die plaatsvond ná het sluiten van de koopovereenkomst. Zoals verwacht, heeft de staatssecretaris van Financiën deze uitspraak nu voorgelegd aan de Hoge Raad.

Telefonische mededeling Hoge Raad; 4 mei…

Verder lezen