Cassatie tegen uitspraak dat artikel 15.1.b WBR discriminerend is


Na Hof Den Haag en Hof Arnhem (Notafax 2000, nr 175) heeft ook Hof Den Bosch zich over de vraag gebogen of de in artikel 15.1.b WBR gestelde eis van een bedrijfsoverdracht binnen de familiekring in strijd is met het discriminatieverbod van artikel 26 IVBPR en artikel 14 EVRM (zie Notafax 2001, nr 235).

In het betreffende geval werkte X vanaf 1976 op de boerderij van A. Zij zijn geen familie. Sinds 1983 drijven zij de onderneming voor beider rekening en risico via…

Verder lezen