CBb matigt door AFM opgelegde boetes


De AFM legt boetes op aan een onderneming en haar feitelijk leidinggever wegens overtreding van art. 2:60 lid 1 Wft. Hoewel geen sprake is van een beleidsregel in de zin van art. 1:3 lid 4 Awb, ziet het College aanleiding het door AFM gehanteerde (interne) boetebeleid bij de beoordeling van de hoger beroepen te betrekken. De inhoud van dat boetebeleid acht het College in het algemeen niet onredelijk. Het College matigt beide boetes omdat AFM in de omvang van het eigen vermogen van

Verder lezen
Terug naar overzicht