CBb matigt door AFM opgelegde boetes: intern boetebeleid geen beleidsregel, maar wordt bij beoordeling betrokken


De AFM legt boetes op aan een onderneming en haar feitelijk leidinggever wegens overtreding van de Wet op het financieel toezicht. Hoewel geen sprake is van een beleidsregel in de zin van art. 1:3 lid 4 Awb, ziet het College van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: het College) aanleiding het door AFM gehanteerde (interne) boetebeleid bij de beoordeling van de hoger beroepen te betrekken. De inhoud van dat boetebeleid acht het College in het algemeen niet onredelijk. Het College matigt beide boetes omdat…

Verder lezen
Terug naar overzicht