Centrale Autoriteit moet bezwaarschrift vader in behandeling nemen


Nu de rechtbank concludeert dat de moeder heeft gehandeld in strijd met een gezagsrecht in de zin van het HKOV wegens de ongeoorloofde overbrenging van de minderjarigen naar Australië, heeft de Centrale Autoriteit ten onrechte het verzoek van de vader tot teruggeleiding niet in behandeling genomen.

De feiten
Uit het – inmiddels door echtscheiding ontbonden – huwelijk van M en V zijn twee (nu nog minderjarige) kinderen geboren. De kinderen zijn met ingang van augustus 2015 onder toezicht gesteld vanwege de zeer spanningsvolle relatie tussen M en V en het…

Verder lezen
Terug naar overzicht