Certificering van aandelen leidde tot intrekking van reorganisatievrijstelling


X BV verwerft in het jaar 2000 een onroerende zaak van een zustervennootschap. In de akte van levering wordt een beroep gedaan op de vrijstelling van overdrachtsbelasting die geldt voor interne reorganisaties (artikel 15.1.h WBR). Twee jaar later worden alle aandelen in X BV door haar moedervennootschap overgedragen aan een stichting tegen uitreiking van certificaten door de stichting aan de moedervennootschap. Naar aanleiding hiervan legt de inspecteur aan X BV een naheffingsaanslag in de overdrachtsbelasting op omdat X BV door de certificering niet meer behoort tot het…

Verder lezen