Cessie in weerwil van overdrachtsverbod met goederenrechtelijke werking is ongeldig


Uit de formulering van het in de overeenkomst opgenomen onoverdraagbaarheidsbeding volgt dat aan het beding goederenrechtelijke werking kan worden toegekend en de rechten en plichten zoals vastgelegd in de overeenkomst niet overdraagbaar zijn.

Vennootschappen A en B hebben beide een overeenkomst met vennootschap C afgesloten, op basis waarvan C energie levert aan beide partijen. Er zijn twee overeenkomsten getekend, waarin is opgenomen dat de factuur voor het aan A en B geleverde gas wordt verminderd met de opbrengst (die C toekomt) uit de door A en B opgewekte en…

Verder lezen
Terug naar overzicht