Check of een notariële volmacht is afgegeven bij een economische eigendomsoverdracht! (2013.21.3002)


De auteurs gaan in op het beleid van de Belastingdienst bij bestaande economische eigendomsoverdrachten.
Tot 31 maart 1995, 18.00 uur was uitsluitend de verkrijging van de juridische eigendom van in Nederland gelegen onroerende zaken belast met overdrachtsbelasting. De verkrijging van de economische eigendom hiervan was onbelast. Door de invoering van art. 2 lid 2 WBR per voormelde datum is ook de verkrijging van de economische eigendom van onroerende zaken belast met overdrachtsbelasting. 
Vanwege het fiscale voordeel werd vóór de wetswijziging vaak alleen de economische eigendom overgedragen. …

Verder lezen
Terug naar overzicht