Checklist ondersteunt toezicht bodembescherming


Wanneer moet een vloer of riolering vloeistofdicht zijn? Welke bewijsmiddelen zijn er en hoe zien ze eruit? En welke schade vraagt om vervolgacties? Deze en veel andere vragen zijn op een rijtje gezet in de Checklist Bodembescherming. De checklist is een hulpmiddel voor toezichthoudende ambtenaren bij het beoordelen of een vloeistofdichte vloer, vloeistofdichte verharding of een bedrijfsriolering voldoet aan de wettelijke eisen (met name het Activiteitenbesluit).

De checklist is beschikbaar in twee vormen:

  • downloadable als papieren vragenlijst met toelichting, de toelichting vloeren en de toelichting riolering…
Verder lezen
Terug naar overzicht