Chinees restaurant; bevindingen boekenonderzoek mogen niet worden geëxtrapoleerd


Samenvatting

Belanghebbende exploiteert in 1999 samen met zijn vrouw een Chinees restaurant. Zijn vrouw doet de administratie. In maart 2004 is een boekenonderzoek uitgevoerd aangaande de jaren 2001 en 2002. Bij het onderzoek viel het volgende op: er zijn drie hotelbonboeken, één voor het noteren van de bestelde maaltijden in het restaurant, één voor de afhaalmaaltijden en één voor de dranken. De totaaltellingen worden bijgehouden in een schrift. Aan het einde van de maand wordt het maandtotaal genoteerd in het kasboek. De controlemedewerker kan niet terugvinden dat de kas dagelijks werd gecontroleerd. Er waren geen telbriefjes aanwezig. In mei 2001 is een pinapparaat aangeschaft. De daarmee gedane betalingen werden op de kaslijsten ingeboekt. Daarnaast boekte de accountant deze betalingen nogmaals als omzet. In de desbetreffende jaren zijn grote bedragen door belanghebbende vanuit de kas bij de bank gestort. Daarnaast is belanghebbende in 2001 naar China geweest, maar in de privéopnamen blijkt in die periode niet van extra uitgaven. Voorts is vastgesteld dat de brutowinstpercentages, vergeleken met branchegegevens, onverklaarbaar laag zijn.

Hof Leeuwarden (NTFR 2008/876) heeft op grond van het vorenstaande overwogen dat van kascontroles in de jaren 2001 en 2002 geen sprake is geweest. De gestorte bedragen roepen vragen op. De verklaring van belanghebbende dat hij in deze jaren bedragen van familie heeft geleend gelijk aan de gepinde bedragen, komt het hof gekunsteld voor. De door de inspecteur op basis van een theoretische winstberekening vastgestelde navorderingsaanslagen 2001 en 2002 berusten op een redelijke schatting van de omzet en winst, nu de inspecteur is uitgegaan van branchedocumentatie en voorts rekening heeft gehouden met de specifieke kenmerken van…

Verder lezen
Terug naar overzicht