Civiele rechter is bevoegd over de vraag of aan notaris opdracht is verstrekt


Tussen X en notaris N is een geschil ontstaan over een factuur die N aan X heeft verstuurd voor het opstellen van een concept-testament. X stelt dat hij in het geheel geen bedrag aan N is verschuldigd. Hiertoe stelt X primair dat hij aan N geen opdracht heeft verstrekt voor het opstellen van een testament. Subsidiair stelt X dat N wanprestatie heeft geleverd. Naar aanleiding van dit geschil heeft de ringvoorzitter van de KNB op de voet van artikel 55 Wna geoordeeld dat X aan N een opdracht heeft…

Verder lezen