Civielrechtelijke aspecten van fondsen voor gemene rekening


Vastgoedfondsen zijn dikwijls vormgegeven als fonds voor gemene rekening. In dit artikel komen de volgende civielrechtelijke vragen aan de orde. Wie is eigenaar van het fondsvermogen? Is het fondsvermogen afgescheiden? Kan een fonds voor gemene rekening worden aangemerkt als personenvennootschap? Zijn de deelnemers aansprakelijk? Veranderingen volgens consultatie-wetsvoorstel AIFM Richtlijn.

1 Inleiding

Het fonds voor gemene rekening is enkele decennia geleden geïntroduceerd in de Wet VPB 1969 en vervolgens in enkele andere fiscale wetten2 . De civielrechtelijke kwalificatie van fondsen voor gemene rekening blijft in de fiscale wetgeving in het midden. Een fonds voor gemene rekening kan bijvoorbeeld de rechtsvorm hebben van een maatschap of vennootschap onder firma (vof). Een fonds voor gemene rekening kan echter ook zijn opgezet als een rechtsvorm sui generis. In deze bijdrage beperk ik mij tot enkele vragen omtrent dergelijke fondsen voor gemene rekening van eigen aard.

Naast het fiscale recht geeft het toezichtrecht belangrijke kaders voor het vormgeven van vastgoedfondsen. De Wet op het financieel toezicht (Wft) onderscheidt beleggingsinstellingen in beleggingsmaatschappijen en beleggingsfondsen. Kort gezegd zijn beleggingsmaatschappijen kapitaalvennootschappen en andere rechtspersonen waarin de deelnemers participeren. Beleggingsfondsen worden vormgegeven als personenvennootschappen (maatschap, vof en commanditaire vennootschap (cv) en fondsen voor gemene rekening van eigen aard. Het toezicht op beleggingsinstellingen zal in 2013 ingrijpend wijzigen ten gevolge van de AIFM Richtlijn3. Deze wijzigingen zullen de civielrechtelijke verhoudingen bij fondsen voor gemene rekening doen wijzigen.

Waar ik refereer aan beleggingsfondsen, doel ik mede op fondsen voor gemene rekening. Deze begrippen overlappen overigens niet geheel. Een maatschap, vof of cv die belegt, zal kwalificeren als beleggingsinstelling onder de Wft4. …

Verder lezen
Terug naar overzicht