Naar de inhoud

Civielrechtelijke aspecten van het fonds voor gemene rekening (2012.33.2003)

De auteur, in 2008 gepromoveerd op “beleggingsfondsen naar burgerlijk recht”, gaat in op enkele civielrechtelijke vragen rond het fonds voor gemene rekening, dat enkele decennia geleden werd geïntroduceerd onder de Wet Vpb 1969. 

De Wet op het financieel toezicht (Wft) onderscheidt beleggingsinstellingen in:
a. beleggingsmaatschappijen, d.w.z. kapitaalvennootschappen en andere rechtspersonen waarin de deelnemers participeren;
b. beleggingsfondsen, d.w.z. personenvennootschappen (maatschap, vof en commanditaire vennootschap (cv). 

Het fonds voor gemene…

Wetgeving


Jurisprudentie
Officiële publicaties
Europese regelgeving
Soort nieuwsVakbladen
Publicatiedatum16-08-2012
Nummer2012/0634