Civielrechtelijke aspecten van het periodiek verrekenbeding (2001.44.2327)


Het Amsterdams verrekenbeding levert in de praktijk (bij echtscheiding) verschillende problemen op. Van Mourik gaat hier nader op in. Hij merkt op dat de verrekenproblematiek goed moet worden onderscheiden van die van de vergoedingsrechten en -plichten. Deze laatste zijn het gevolg van een interne vermogensverschuiving die tussen de partners heeft plaatsgevonden (bijvoorbeeld de ene echtgenoot betaalt een goed dat eigendom wordt van de andere echtgenoot). In dat geval geldt in beginsel niet de beleggingsvisie die hierna wordt besproken.

Ondanks HR 19 januari 1996, JBN 1996…

Verder lezen