C.L.B. Kocken, De hand van de de notaris. Een rechtssociologisch onderzoek naar de onpartijdigheid en invloed van de Nederlandse notaris. Ars Notariatus, nr LXXIX (1997.31.2318)


Na een inleiding over de wijze waarop Kocken zijn onderzoek heeft verricht, gaat schrijver verder in op twee belangrijke kwesties die Kocken stelt: de vraag in hoeverre notarissen echt onpartijdig zijn en de vraag welke de invloed is van de notarieel juristen op de vaststelling van de rechtsbetrekkingen waarvoor hun tussenkomst wordt ingeroepen. Schrijver staat stil bij de door Kocken ontwikkelde omschrijving van het begrip 'onpartijdigheid'. Hij vervolgt met de resultaten van zijn empirisch onderzoek en bespreekt daarna de kwestie van de invloed van de notarieel jurist. Het recht…

Verder lezen