Cliënten dient tijd gegund te worden om conceptakten te bestuderen (1998.09.2569)


Bespreking van de tuchtrechtuitspraak van Hof Amsterdam van 2 mei 1996. Volgens het Hof is de termijn tussen het op vrijdagmiddag overhandigen van conceptakten die de daaropvolgende maandagochtend dienen te worden gepasseerd, te kort. Op de ochtend van het passeren van de akten van levering en hypotheek kwam ter sprake dat klager over de koopsom grondrente aan de gemeente verschuldigd was, waarmee in de door contractspartijen ondertekende koopovereenkomst geen rekening was gehouden. Het Hof stelt dat de notaris op voorhand had kunnen weten dat de percelen bezwaard waren met het…

Verder lezen