Code voor niet-beursgenoteerde ondernemingen (2004.27.2142)


Op 9 december 2003 verscheen een definitieve Nederlandse corporate governance code (‘Code Tabaksblat’, hierna ’Code’). Ten aanzien van beursgenoteerde vennootschappen geeft deze Code in zogenaamde ‘principes’ en ‘best practice bepalingen’ regels omtrent met name integer en transparant handelen door het bestuur en het uitoefenen van goed toezicht hierop door de RvC. Steeds vaker en duidelijker zijn signalen waar te nemen waaruit een zekere reflexwerking van de Code ook op andere vennootschappen of rechtspersonen dan beursgenoteerde vennootschappen kan worden afgeleid.

Een eerste signaal in dat verband…

Verder lezen