Collectieve actie huurders die woning hebben gekocht en non-conformiteit (2009.09.2002)


V verkoopt zijn woningen aan voormalige huurders. In de periode dat de huurders de woningen bewoonden waren er al problemen met de dakconstructie. De kopers verenigen zich in een stichting (S) die V ex art. 3:305a BW aanspreekt omdat de woningen wegens gebreken een normaal gebruik van de woning in de weg staan.
V stelt dat ook als wordt uitgegaan van non-conformiteit niet binnen bekwame tijd is geklaagd conform art 7:23 BW.
Volgens de rechtbank heeft in elk geval één van de…

Verder lezen