Collectieve arbeidsovereenkomst

Een cao is een overeenkomst over arbeidsvoorwaarden tussen werkgever(s) of werkgeversvereniging(en) en werknemersverenigingen. Er bestaan ondernemingscao’s en sector- of bedrijfstakcao’s. Veel cao’s maken gebruik van afwijkingsmogelijkheden in de wet. Een cao kan standaardbepalingen en minimumbepalingen bevatten. Van standaardbepalingen mag niet worden afgeweken, ook niet in het voordeel van werknemer. Bij minimumbepalingen mag dat wel. Is de cao algemeenverbindend verklaard, dan gelden de cao-bepalingen voor alle werkgevers en werknemers die vallen onder de werkingssfeer van de cao. Een cao kan op verschillende manieren doorwerken in de individuele arbeidsverhouding. Wat kunnen werknemers, werkgeversorganisaties en vakbonden doen om toepassing van de cao af te dwingen?

Uitgelicht

Opvolgend werkgeverschap uitsluiten in cao niet onaanvaardbaar (X/Fontys)
In de cao-hbo wordt ten nadele van de werknemer afgeweken van de wettelijke regels omtrent het opvolgend werkgeverschap. Het beroep van Fontys op die uitzondering is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar…

W&R

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Jurisprudentie

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Tools

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Literatuur

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Gerelateerde onderwerpen

Criteria overgang van onderneming

Gevolgen overgang van onderneming

Eenzijdige wijziging

Algemeenverbindendverklaring

Collectieve actie en staking

Ontslagcommissie

Instemmingsrecht

Verplichting

Afspiegelingsbeginsel

Overeenkomst van opdracht

Verder lezen
Terug naar overzicht