College bescherming persoonsgegeven mag in meer gevallen bestuurlijke boetes opleggen


Het College bescherming persoonsgegevens (Cbp) mag straks in meer gevallen een bestuurlijke boete opleggen aan overtreders van privacyregels, als het aan staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) en minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) ligt. Zij dienden een wetswijziging in bij de Tweede Kamer.

De nieuwe bevoegdheid versterkt het toezicht op de naleving en toepassing van wetten die het gebruik van persoonsgegevens regelen. Hierdoor kan het Cbp effectiever optreden tegen overheidsinstanties en bedrijven die onzorgvuldig omgaan met gegevens van burgers. De maatregel vloeit voort uit het regeerakkoord en beoogt de bescherming van persoonsgegevens te verbeteren.

De wetswijziging is van belang omdat ook verzekeraars als verwerker van persoonsgegevens worden beschouwd.

 

Bron: Rijksoverheid, zie http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/venj/nieuws/2014/11/24/teeven-cbp-mag-in-meer-gevallen-bestuurlijke-boetes-opleggen.html.

Verder lezen
Terug naar overzicht