College Stichtse Vecht beantwoordt geen vragen over inkoop-aanbestedingsbeleid


Het College van B&W Stichtse Vecht geeft geen antwoorden op de gestelde vragen over vijftien aanbestedingen. Uit gedaan onderzoek blijkt van de vijftien aanbestedingen een half miljoen euro onrechtmatig en 1.5 miljoen euro onzeker.
De PvdA is benieuwd waarom de interne aanbestedingsregels niet volledig zijn gevolgd. En welke maatregelen het College gaat nemen om dit in de toekomst te voorkomen.

Bron: Rtvstichtsevecht.nl

Verder lezen
Terug naar overzicht