‘Combineer functie van advocaat en notaris’


Ooit was het ondernemingsrecht een instrument dat Nederland een aantrekkelijk ondernemingsklimaat bood. Maar het ondernemingsrecht faciliteert niet langer, het reguleert vooral. Het ondernemingsrecht kan weer die katalysator worden, mits de expertises van advocaten en notarissen worden gecombineerd. Dat betoogt prof. Niek Zaman in zijn oratie, vrijdag 20 maart aan de Universiteit Leiden.

Ondernemers hebben weinig te verwachten van het huidige ondernemingsrecht. Misschien op één uitzondering na: sinds 2012 kan een BV in één dag worden opgericht, bij notariële akte en door slecht één euro…

Verder lezen
Terug naar overzicht