Commentaar op Aanbestedingswet 2012 art. 2.109d (Aanbestedingsrecht)


Commentaar is bijgewerkt tot 25-09-2017 door mr. E.L.H. Snijders-van Erp

Artikel 2.109d Tekst van de hele regeling

Indien de indiening van inschrijvingen in de vorm van elektronische catalogi door een aanbestedende dienst wordt aanvaard dan wel verplicht is gesteld:

  1. vermeldt de aanbestedende dienst dit in de aankondiging van de overheidsopdracht;

  2. verstrekt de aanbestedende dienst in de aanbestedingsstukken alle nodige informatie betreffende het format, de gebruikte elektronische apparatuur, de technische bepalingen voor de verbinding en specificaties voor de elektronische catalogus.

A: Inleiding

Wat betreft wetsgeschiedenis en jurisprudentie tot heden bijgewerkt.

B: Wetstechnische informatie

Voor de wetstechnische informatie verwijzen wij u naar de wetstechnische informatie van de regeling.

C: Kernproblematiek

Dit artikel bepaalt, sub a, dat een aanbestedende dienst, die inschrijvingen in de vorm van een elektronische catalogus aanvaard heeft of verplicht stelt, dit dient te vermelden in de aankondiging van de overheidsopdracht. Sub b van dit artikel bepaalt dat de aanbestedingsstukken voorts alle benodigde informatie over het format, de gebruikte elektronische apparatuur, de technische bepalingen voor de verbinding en de specificaties voor de elektronische catalogus dient te bevatten. Dit is vergelijkbaar met de voorschriften die gelden voor elektronische veilingen (artikel 2.117 e.v.). Voor de toegankelijkheid van (het format voor) de elektronische catalogus dient de aanbestedende dienst rekening te houden met de beginselen van gelijke behandeling, transparantie en non-discriminatie (zie ook de toelichting in Sdu Commentaar Aaanbestedingswet, artikel 2.109c).

D: Jurisprudentie uitgebreid

Bij dit artikel is nog geen belangrijke jurisprudentie aanwezig.

E: Jurisprudentie nieuw

Meest recente jurisprudentie over Aanbestedingswet 2012 artikel 2.109d.

F: Literatuurverwijzing

Bij dit artikel is nog geen belangrijke literatuur aanwezig.

Verder lezen
Terug naar overzicht