Commentaar op Besluit transparantie uitgevende instellingen Wft art. 17 (OR-financieelrecht) en (OR financieelrecht II AMvBs)


Commentaar is bijgewerkt tot 13-02-2015 door mr. S. Ramsanjhal

Artikel 17 Tekst van de hele regeling

Vervallen

A: Inleiding

Wat betreft wetsgeschiedenis en jurisprudentie tot heden bijgewerkt.

B: Wetstechnische informatie

Voor de wetstechnische informatie verwijzen wij u naar de wetstechnische informatie van de regeling.

C: Kernproblematiek

Dit artikel is vervallen per 22 juli 2013.

D: Jurisprudentie uitgebreid

Bij dit artikel is nog geen belangrijke jurisprudentie aanwezig.

E: Jurisprudentie nieuw

Meest recente jurisprudentie over Besluit transparantie uitgevende instellingen Wft artikel 17.

F: Literatuurverwijzing

Bij dit artikel is nog geen belangrijke literatuur aanwezig.

Verder lezen