Naar de inhoud

Commentaar op Burgerlijk Wetboek Boek 2 art. 259 (OR-algemeen)


Commentaar is bijgewerkt tot 02-10-2017 door mr. drs. D.A.M.H.W. Strik

Artikel 259 Tekst van de hele regeling

Het bepaalde bij de artikelen 9, 241 en 248 vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien van de taakvervulling door de raad van commissarissen.

A: Inleiding

Wat betreft wetsgeschiedenis en jurisprudentie tot heden bijgewerkt.

B: Wetstechnische informatie

Voor de wetstechnische informatie verwijzen wij u naar de wetstechnische informatie van de regeling.

C: Kernproblematiek

C.1: Taakvervulling door de raad van commissarisen

De schakelbepaling verklaart artikelen 2:9 en 2:248 BW van overeenkomstige toepassing op de taakvervulling door de raad van commissarissen. Genoemde artikelen richten zich echter tot bestuurders. Voor wat betreft artikel 2:9 BW dient in die bepaling ‘bestuurder’ gelezen te worden als ‘commissaris’. Verwezen wordt naar het commentaar bij artikel 2:9 BW. Aangenomen wordt dat ook voor aansprakelijkheid van commissarissen ex artikel 2:259 BW jo 2:9 BW ernstige verwijtbaarheid wordt vereist. Vgl. Rb. Utrecht 31 januari 2007, «JOR» 2007/135 m.nt. mr. H.M.L. Dings, ECLI:NL:RBUTR:2007:AZ7840 met als vervolg Hof Amsterdam 19 februari 2008, «JOR» 2009/61 m.nt. mr. B.F. Assink, ECLI:NL:GHAMS:2008:BF7519, Rb. Rotterdam 12 december 1996, «JOR» 1997/50, ECLI:NL:RBROT:1996:AL2005, en Rb. Arnhem 9 januari 2008, «JOR» …