Commentaar op Burgerlijk Wetboek Boek 2 art. 359a (OR-algemeen)


Commentaar is bijgewerkt tot 03-10-2017 door prof. mr. M.J. van Ginneken

Artikel 359a Tekst van de hele regeling

1.

Deze afdeling is van toepassing op de vennootschap waarvan aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, tenzij het een beleggingsmaatschappij of maatschappij voor collectieve belegging in effecten, is als bedoeld in dat artikel waarvan de rechten van deelneming op verzoek van de deelnemers direct of indirect worden ingekocht of terugbetaald ten laste van de activa van de beleggingsmaatschappij.

2.

In deze afdeling wordt een certificaat van aandelen dat met medewerking van de vennootschap is uitgegeven gelijk gesteld met een aandeel en wordt een certificaathouder gelijk gesteld met een aandeelhouder.

A: Inleiding

Wat betreft wetsgeschiedenis en jurisprudentie tot heden bijgewerkt.

B: Wetstechnische informatie

Voor de wetstechnische informatie verwijzen wij u naar de wetstechnische informatie van de regeling.

C: Kernproblematiek

Lid 1 bepaalt dat afdeling 3, Titel 8 van Boek 2 BW, dat betrekking heeft op het openbaar bod, van toepassing is op vennootschappen waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het Financieel Toezicht.1 Het gaat om de artikelen 2:359b, 2:359c en 2:359d. Deze artikelen zijn ingevoerd ter implementatie van de dertiende EG-richtlijn betreffende het openbaar overnamebod (hierna: de richtlijn).2 De afdeling is niet van toepassing op bepaalde beleggingsinstellingen. Het gaat om beleggingsmaatschappijen als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het Financieel Toezicht waarvan de rechten…

Verder lezen
Terug naar overzicht