Commentaar op Verordening (EU) 2015/848 betreffende insolventieprocedures (herschikking) art. 91 (OR-insolventierecht)


Commentaar is bijgewerkt tot 27-07-2017 door mr. dr. A.J. Berends

Artikel 91 Tekst van de hele regeling

Verordening (EG) nr. 1346/2000 wordt ingetrokken.

Verwijzingen naar de ingetrokken verordening gelden als verwijzingen naar de onderhavige verordening en worden gelezen volgens de concordantietabel in bijlage D van deze verordening.

A: Inleiding

Wat betreft wetsgeschiedenis en jurisprudentie tot heden bijgewerkt.

B: Wetstechnische informatie

Voor de wetstechnische informatie verwijzen wij u naar de wetstechnische informatie van de regeling.

C: Kernproblematiek

Dit artikel behoeft geen commentaar.

D: Jurisprudentie uitgebreid

Bij dit artikel is nog geen belangrijke jurisprudentie aanwezig.

E: Jurisprudentie nieuw

Meest recente jurisprudentie over Verordening (EU) 2015/848 betreffende insolventieprocedures (herschikking) artikel 91.

F: Literatuurverwijzing

Bij dit artikel is nog geen belangrijke literatuur aanwezig.

Verder lezen