Naar de inhoud

Commentaar op Vreemdelingenbesluit 2000 art. 3.5 (Migratierecht verwijderen) en (Vreemdelingenbesluit 2000)


Commentaar is bijgewerkt tot 04-03-2016 door mr. A.M. van Melle

Artikel 3.5 Tekst van de hele regeling

1.

Het verblijfsrecht op grond van de verblijfsvergunning voor bepaalde tijd, bedoeld in artikel 14 van de Wet, is tijdelijk of niet-tijdelijk.

2.

Tijdelijk is het verblijfsrecht op grond van de verblijfsvergunning, verleend onder een beperking verband houdend met:

 1. verblijf als familie- of gezinslid, indien de hoofdpersoon:

  1. 1°.

   tijdelijk verblijfsrecht heeft, of

  2. 2°.

   houder van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel 28 van de wet is;

 2. seizoenarbeid;

 3. grensoverschrijdende dienstverlening;

 4. lerend werken;

 5. studie;

 6. het zoeken en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst;

 7. uitwisseling, al dan niet in het kader van een verdrag;

 8. medische behandeling;

 9. tijdelijke humanitaire gronden;

 10. het afwachten van een verzoek op grond van artikel 17 van de Rijkswet op het Nederlanderschap.

3.

Bij regeling van Onze Minister kunnen ter uitvoering van verplichtingen die voortvloeien uit verdragen of uit verbindende besluiten van volkenrechtelijke organisaties, gevallen worden aangewezen waarin het verblijfsrecht, in afwijking van het tweede lid, niet-tijdelijk van aard is.

4.

Indien de verblijfsvergunning is verleend onder een andere beperking dan genoemd in het tweede lid, is het verblijfsrecht niet-tijdelijk, tenzij bij de verlening van de verblijfsvergunning anders is bepaald.

A: Inleiding

Wat betreft wetsgeschiedenis en jurisprudentie tot heden bijgewerkt.

B: Wetstechnische informatie

Voor de wetstechnische informatie verwijzen wij u naar de wetstechnische informatie van de regeling.

C: Kernproblematiek

C.1: Begrippen ‘tijdelijk’ en ‘niet-tijdelijk’

Voor…