Naar de inhoud

Commentaar op Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering art. 828 (Burgerlijkprocesrecht), (Jeugdrecht) en (Relatierecht)


Commentaar is bijgewerkt tot 07-06-2017 door mr. dr. J.C.E. Ackermans-Wijn

Artikel 828 Tekst van de hele regeling

Op een ontbinding van een geregistreerd partnerschap zijn de bepalingen over de rechtspleging in scheidingszaken van overeenkomstige toepassing.

A: Inleiding

Wat betreft wetsgeschiedenis en jurisprudentie tot heden bijgewerkt.

B: Wetstechnische informatie

Voor de wetstechnische informatie verwijzen wij u naar de wetstechnische informatie van de regeling.

C: Kernproblematiek

Een geregistreerd partnerschap (artikel 1:80a tot en met 1:80g BW) waarbij de partners al dan niet gezamenlijk het gezag uitoefenen over hun gezamenlijke kinderen of over het kind van een van hen kan niet met wederzijds goedvinden worden ontbonden, maar slechts door middel van een gerechtelijke procedure.

Artikel 828 Rv verklaart de artikelen die betrekking hebben op de scheidingsprocedure (artikel 815 tot en met 827 Rv) van overeenkomstige toepassing op de procedure tot ontbinding van het geregistreerd partnerschap (artikel 1:80c lid 3 BW).

De ontbinding komt tot stand door inschrijving van de ontbindingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand (artikel 1:80e lid 2 BW).

D: Jurisprudentie uitgebreid

Bij dit artikel is nog geen belangrijke jurisprudentie aanwezig.

E: Jurisprudentie nieuw

Meest recente jurisprudentie over Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering artikel 828.

F: Literatuurverwijzing

Bij dit artikel is nog geen belangrijke literatuur aanwezig.